Over ons

Als ondernemers van Le Papillon huren we expertise in en zoeken de samenwerking met keten-partners, om zo optimale zorg en kwaliteit aan moeder en kind te bieden. Er is o.a. samenwerking met een gedragswetenschapper, theraplay therapeut, lactatiedeskundige, beeldend therapeut, consultatiebureau, verloskundige en huisartsenpraktijk in Zeist.

Het Moeder- Kind Huis heeft zich als franchise aangesloten bij de Driestroom en zijn SKJ-geregistreerd. Daarnaast wordt maandelijks een thema behandeld en besproken binnen het team. De Driestroom waar we ons mee verbonden hebben sluit aan bij onze visie en missie; zijn wie je bent, uitgaan van mogelijkheden, versterken van je eigen kracht en netwerk, dit alles vanuit een basis van respect en gelijkwaardigheid.

 

1; Le Papillon werkt effectief:

Voor Le Papillon staan de opvoedingsvragen van moeder en kind centraal. De moeder en kind zijn daarbij altijd de eerste actieve partners voor Le Papillon. De klachten en vragen van de moeder en kind zijn het vertrekpunt en samen wordt het zorgtrajectplan vormgegeven, bijgesteld en geëvalueerd. Er is bij Le Papillon aandacht voor optimale begeleiding van de moeders en kinderen vanuit de opvatting, dat de hulpverleners dienen te beschikken over pedagogische vakmanschap. Er wordt gewerkt vanuit authenticiteit. De begeleiders zijn gericht op de dialoog en de professionele werkrelatie. Hierbij worden beproefde methodieken en werkwijzen gebruikt. In veel gevallen is bij plaatsing een voogd en onze gedragswetenschapper betrokken.

 

2; Le Papillon werkt contextueel:

Le Papillon vindt dat moeder en kind bij voorkeur in het eigen gezin en in contact met de eigen omgeving moet kunnen opgroeien. Le Papillon biedt zorg aan de moeders en hun kind, die problemen hebben in de groei naar volwassenheid. Daarom wordt de omgeving (sociale context) van de moeder en familie actief betrokken bij de hulp, die georganiseerd en gegeven wordt; één moeder één plan.

 

 

 
 

3; Le Papillon werkt competentiegericht:

Le Papillon gaat ervan uit dat ieder mens een uniek persoon is met eigen ontwikkelingsmogelijkheden, talenten, vaardigheden en kracht. Bij het geven van hulp wordt vooral gekeken naar wat de moeder en kind en haar omgeving wel kunnen, waar zij goed in zijn, wat zij leuk vinden en wat de kansen zijn. Daarom worden altijd de aanwezige sterke kanten van de moeder, kind en het gezin gebruikt bij het oplossen van bestaande problemen.

 

 

4; Le Papillon werkt in netwerken:

Le Papillon vindt dat de lokale netwerken vroegtijdig signaleren, dat de ontwikkeling van moeder en kind in het gedrang komt en dat directe hulp dan geboden is. Zien dat er landelijk onvoldoende aandacht en hulp op locatie beschikbaar is en nu gezocht wordt buiten de eigen gemeentegrens. Veel aanmeldingen en plaatsingen komen bij Le Papillon bovenregionaal, waar samen wordt gewerkt met de gemeenten van herkomst.

 

 

 
 

Stichting de Driestroom

De Stichting de Driestroom wordt aangestuurd door Ondernemersgroep de Driestroom. Middels screening, assessment- en antecedentenonderzoek door Ondernemersgroep de Driestroom is de franchiseovereenkomst tussen Ondernemersgroep de Driestroom, de Stichting de Driestroom en het Moeder- Kind Huis Le Papillon in 2018 bekrachtigd. Wij onderstrepen hun kernwaarden: Groots in het klein, In contact, Bevlogen en Eigenzinnig.